ความเร็วในการกดชัตเตอร์เพื่อให้ถ่ายรูปมาสวย

เทคนิคถ่ายรูป

การถ่ายภาพที่ดีช่างภาพเองต้องใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด ทุกๆ ขั้นตอนของการถ่ายภาพ ไม่อย่างนั้นภาพที่ได้ออกมาก็อาจไม่ตรงใจหรือไม่ตรงตามความต้องการได้ แม้แต่เรื่องของการกดชัตเตอร์เองก็เช่นเดียวกัน มีช่างภาพหลายคนมองว่าเรื่องของการกดชัตเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีหลักการอะไรมาก ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจมากนักแต่จริงๆ แล้วเรื่องความเร็วในการกดชัตเตอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้รูปนั้นออกมาสวยงามตามความต้องการของช่างภาพได้เหมือนกัน

รู้จักกับความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ คือ ระยะเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องได้เปิดออกเพื่อทำการรับแสงเข้ามายังตัวเซนเซอร์ของตัวกล้องในตอนที่กำลังถ่ายภาพ ทำให้สามารถควบคุมการถ่ายภาพกับแบบที่กำลังเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่

ความเร็วของชัตเตอร์มีผลต่อการถ่ายภาพ

เมื่อมีการกำหนดความเร็วของชัตเตอร์ให้มีการทำงานชัตเตอร์นี่เองที่เป็นตัวหยุดสิ่งเคลื่อนไหวทุกอย่างให้นิ่งสนิท หากมีการกำหนดให้ชัตเตอร์ช้าจะเกิดเอฟเฟกต์ที่เรียกว่า Motion Blur หรือภาพเบลอขนาดเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับภาพ นอกจากการส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของแบบที่อยู่ในภาพแล้วความเร็วชัตเตอร์ยังเป็นตัวควบคุมระยะเวลาเรื่องการรับแสงของเซนเซอร์ภาพ จะเป็นการกำหนดปริมารแสงต่อไปเพื่อให้ยังคงสภาพปริมาณแสงที่ตกกระทบกับพื้นของเซนเซอร์ภาพให้เหมาะสมเอาไว้ ต้องมีการลดขนาดรูรับแสงลงถ้าต้องการเปิดชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อทำการรับแสงให้นานขึ้น หากมองกลับกันหากความเร็วชัตเตอร์สูงมากขึ้นรูรับแสงก็จะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้การเปิดรับแสงทำได้ไวกว่า สรุปก็คือความเร็วของชัตเตอร์มีความสัมพันธ์กับค่ารูรับแสงแบบใกล้ชิดที่สำคัญนี่คือองค์ประกอบที่ทำให้ภาพมีความสวยงาม

ถ้าหากความเร็วชัตเตอร์สูงที่ความเร็ว 1/4000 วินาที การเคลื่อนไหวของวัตถุจะหยุดนิ่งคล้ายกับว่าเป็นน้ำแข็ง แต่ถ้าหากความเร็วชัตเตอร์ต่ำสมมุติว่าเปิดค้างเอาไว้นาน 2 วินาที จะทำให้เกิดภาพชองการเป็นเส้นแสงในทางยาวจากไฟหน้าและไฟท้ายของรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนนั่นเอง ที่สำคัญอารมณ์ของภาพามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเร็วของชัตเตอร์ โดยเฉพาะภาพนิ่งที่ความเร็วจะมีผลต่อภาพอย่างมาก ช่างภาพสามารถควบคุมการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ไม่อยู่นิ่งได้ด้วยความเร็วชัตเตอร์ หากความเร็วชัตเตอร์สูงจะทำให้สิ่งที่เคลื่อนไหวมีลักษณะนิ่งสนิท ถ้าหากว่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำจะทำให้ภาพที่ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะ Motion Blur ให้กับวัตถุดังกล่าวนั่นเอง นั่นแสดงให้เห็นว่าความเร็วชัตเตอร์มีความสำคัญต่อการถ่ายภาพให้ออกมาสวยงามตามความต้องการของช่างภาพ